czym jest norma OK Compost EN 13432?

Norma OK Compost EN 13432 to program certyfikacji, który sprawdza, czy produkt nadaje się do kompostowania i może być bezpiecznie przekształcony w kompost w przemysłowych procesach kompostowania. Proces certyfikacji obejmuje badania mające na celu zapewnienie, że produkt spełnia określone kryteria dotyczące biodegradowalności, rozpaduekotoksyczności. Aby uzyskać certyfikat OK Compost, produkt musi przejść testy zgodnie z następującymi ogólnymi krokami:

  • Test biodegradowalności: Produkt poddawany jest testowi, który mierzy jego zdolność do rozkładu na substancje naturalne w procesach biologicznych. Test zazwyczaj obejmuje wystawienie produktu na działanie środowiska kompostującego i pomiar ilości dwutlenku węgla, który jest wytwarzany w określonym czasie.
  • Test rozpadu: Produkt jest również testowany pod kątem jego zdolności do fizycznego rozpadu na małe kawałki. Zwykle odbywa się to poprzez poddanie produktu symulowanemu procesowi kompostowania i pomiar wielkości i liczby pozostałych cząstek.
  • Testy ekotoksyczności: Produkt jest oceniany pod kątem potencjalnie szkodliwych skutków, jakie może mieć dla środowiska, takich jak wypłukiwanie szkodliwych chemikaliów lub metali ciężkich. Testy te mogą obejmować wystawianie produktu na działanie różnych warunków środowiskowych i pomiar wpływu na wzrost roślin lub inne czynniki ekologiczne. Konkretne procedury testowania i wymagania mogą się różnić w zależności od rodzaju certyfikowanego produktu i jednostki certyfikującej przeprowadzającej testy. Jednak wszystkie testy certyfikacyjne OK Compost mają na celu zapewnienie, że produkt spełnia niezbędne normy bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w środowiskach kompostowania.

Ile to wszystko trwa?

Czas potrzebny do fizycznego rozkładu toreb kompostowalnych zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj użytego materiału, warunki środowiska kompostowania oraz rozmiar i grubość worków. Ogólnie rzecz biorąc, certyfikowane torby kompostowalne, które spełniają normę EN 13432, powinny rozłożyć się w ciągu 12 tygodni w kompostowni przemysłowej, w której temperatura może dochodzić do 60°C (140°F), a proces kompostowania jest dokładnie kontrolowany w celu optymalizacji warunków rozkładu. Jednak w domowych systemach kompostowania lub na wysypiskach rozkład worków kompostowalnych może trwać dłużej. W domowym systemie kompostowania całkowite rozłożenie worków kompostowych może zająć od kilku miesięcy do roku, w zależności od warunków stosu kompostu, takich jak temperatura, poziom wilgotności i obecność innych substancji organicznych. Na składowisku odpadów, gdzie warunki rozkładu są mniej sprzyjające, kompostowalne torby mogą rozkładać się przez kilka lat lub dłużej i nadal mogą uwalniać szkodliwe gazy cieplarniane, takie jak metan, do środowiska. Należy zauważyć, że chociaż torby kompostowalne są zaprojektowane tak, aby rozkładały się szybciej i bezpieczniej niż tradycyjne torby plastikowe, nadal należy je prawidłowo usuwać w kompostowniach lub zakładach gospodarki odpadami, aby zminimalizować ich wpływ na środowisko.

Podobne wpisy